Výuka

Vyučuji na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy, na Ústavu histologie a embryologie.

Základní materiály pro naše studenty jsou v LMS Moodle. Další materiály najdete na našem:

  • YouTube (kreslení schémat z histologie a embryologie, popisy a kreslení preparátů, tutoriály a technické návody, medailonky vyučujících apod.)
  • Instagramu (aktuální infromace, tipy k učení, FAQ, zajímavosti, stručná shrnutí některých témat)

Pro postgraduální studenty doktorského studijního programu „Anatomie, histologie, embryologie“ jsme připravili samostatný web.

Pracovníkům Univerzity Karlovy jsou přístupné podklady k tvorbě a používání výsledků učení. Výsledky učení (learning outcomes) jsou písemným zmapováním toho, co absolventi našich předmětů na konci ovládají a jak to umíme ověřit.